Da Blobbs - Mød Da Blobbs

Ved Steven Earl Yoder

Mød Da Blobbs! Det er en sjov blobberfamilie fra en ø, der hedder Blobberø.

Fortæller: Pernille, Tellary IVS

Illustrator: DotPixel

ISBN: 978-82-322-6652-4