Hvordan kamelen fik sin pukkel

Ved Rudyard Kipling / retold by: Nancy Bach

En doven kamel. som bor i en ørken laver ikke andet end at spise hele dagen. En hest, en hund, og en okse besøger den. De opfordrer den til at arbejde sammen med dem, men det gider den ikke. Dyrene beder en vis ånd om at hjælpe dem med at få kamelen til at trække sit læs. Kamelen nægter stadig, så ånden får kamelens ryg til at vokse, så den får en pukkel fyldt med mad. Fra den dag af, arbejder kamelen og lever af maden i sin pukkel. Fortællingen stammer fra Rudyard Kiplings 1902 "Just So Stories

Fortæller: Monika Burany

Illustrator: Stefanel Bejenaru Alexandra

ISBN: 978-82-322-0042-9