Privatlivspolitik

Når du bruger Pickatale-tjenesten (i det følgende Pickatale) eller er i kontakt med os, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Det er frivilligt, om du vil give personoplysninger, men de fleste af oplysningerne er nødvendige for at kunne bruge Pickatale og for at indgå en aftale med os. Hvis du undlader at give os oplysningerne, betyder det, at du ikke kan bruge Pickatale.

Nedenfor finder du derfor information om de personoplysninger, der indsamles, hvorfor vi gør dette, og dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger.

1. Den dataansvarlige

Den ansvarlige for de personoplysninger vi behandler er Pickatale AS ved CEO Espen Viskjer. Kontaktoplysninger på Pickatale AS: Pickatale AS, Verkstedveien 1, 0277 Oslo E-mail: personvern@pickatale.no Org.Nr: 999 638 058

2. Hvorfor indsamler vi oplysninger, og hvilke oplysninger gemmer vi?

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til forskellige formål, afhængigt af hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med dig. Vi forsøger at begrænse gemte personoplysninger til et minimum.Vi indsamler følgende personoplysninger til de angivne formål:

Personnavn, e-mail, adresse, geografisk område, alder, IP-adresse, kaldenavn, Læseprogressionsoplysninger.

Personoplysningerne indsamles og behandles for at opfylde vores aftale med dig om brug af Pickatale.

For at kunne hjælpe dem, der henvender sig til os, har vi ud fra et interessehensyn vurderet, at det er nødvendigt at behandle personoplysninger.

Første gang, du registrerer dig i Pickatale, beder vi dig om specifikt samtykke til følgende:

For behandling af personoplysninger, der er baseret på samtykke, er det naturligvis frivilligt, om man vil samtykke, og samtykke kan trækkes tilbage når som helst ved at kontakte os på personvern@pickatale.no eller ved at gå til Min side.

3. Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

Dine oplysninger overføres fra din enhed til vores servere ved hjælp af HTTPS. Vores database er konfigureret til envejskommunikation, så ingen udenforstående kan hente oplysninger. Vi har implementeret og anvender anerkendte sikkerhedsløsninger for at sikre dine oplysninger.

4. Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre der er en lovlig grund herfor. Eksempler på lovlig grund vil typisk være en aftale med dig eller et retsgrundlag, der kræver, at vi videregiver oplysningerne. Pickatale har begrænset adgang til databasen, så kun vores ansatte og tredjeparter, som vi har databehandleraftaler med, har adgang. Pickatale vil i nogle tilfælde dele statistik over anonymiserede oplysninger med tredjeparter. Pickatale bruger kun underleverandører, der har samme beskyttelsesniveau for personoplysninger, som vi har. Se yderligere nedenfor under punkt 8.

5. Dine rettigheder?

Du har ret til at kræve adgang, rettelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har også ret til at kræve begrænset behandling, gøre indsigelse mod behandlingen og kræve ret til dataportabilitet. For at gøre brug af dine rettigheder skal du sende en e-mail til personvern@pickatale.no eller sende et brev til ovenstående adresse. Vi svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden 30 dage. Vi beder dig bekræfte din identitet eller give os yderligere oplysninger, før vi giver dig lov til at bruge dine rettigheder over for os. Vi gør dette for at sikre, at det kun er dig, vi giver adgang til dine personoplysninger – og ikke nogen, der giver sig ud for at være dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger hos os tilbage. Den nemmeste måde at gøre dette på er at (ændre dine indstillinger under “Min side” eller) sende os en e-mail på personvern@pickatale.no.

6. Hvor længe gemmes dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger hos os, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, de pågældende personoplysninger er indsamlet til. Det betyder for eksempel, at personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, vil blive slettet, hvis du trækker dit samtykke tilbage. De personoplysninger, vi behandler for at opfylde en aftale med dig, slettes, når aftalen er opfyldt, og alle forpligtelser, der følger af aftaleforholdet, er opfyldt. Dine oplysninger gemmes, så længe du fortsætter med at bruge Pickatale. Hvis du opsiger dit abonnement, slettes dine personoplysninger efter 1 år. Bemærk, at afinstallation af appen ikke indebærer sletning af personoplysninger eller ophør af abonnement.

7. Hvor bliver mine oplysninger gemt?

I Pickatales database på vores amazon cloud-server.

8. Hvem er vores underleverandører?

Pickatale bruger databehandlere til at indsamle, gemme eller på anden måde behandle personoplysninger på vores vegne. Vi har indgået databehandleraftaler med følgende:

Google, Inc. (Database, E-mail, Analytics, Markedsføring) 

Microsoft Corporation. (Language Pack Hosting, License Management)

Facebook, Inc. (Analytics, Markedsføring),

Adjust (Analyseværktøj),

Amplitude (Analyseværktøj),

Slack Technologies (Intern kommunikation)

Mailchimp (Nyhedsbrev og automatiserede e-mails)

Amazon (Hosting service)

Recurly (Crm system, indsamling af persondata)

Chartmougul (Brugerdata. Ikke personaliseret)

Zendesk (Kundeservice)

Leanplum (Indsamling af brugerdata)

Adjust Collecting (Anonymiserede brugerdata, ikke personaliseret)

Stripe Collecting (Brugerdata, betalingstjeneste)

Strex AS (Brugerdata, betalingstjeneste)

9. Ændringer

Skulle der ske ændringer i vores tjenester eller ændringer i reglerne vedrørende behandling af personoplysninger, kan det medføre en ændring i de oplysninger, vi har givet her. Ændringer vil blive offentliggjort i form af opdatering af appen. Opdateret information vil desuden altid være let tilgængelig på vores hjemmeside.

10. Klager

Hvis du er utilfreds med Pickatales behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Pickatale på personvern@pickatale.no. Registrerede brugere kan også klage over Pickatales behandling af personoplysninger ved at kontakte Datatilsynet.