1. Om vilkår og aldersbegrænsninger

Tak fordi du valgte os! 

Når du bruger Pickatale-tjenesten, appen, webstedet eller applikationerne (“Pickatale”,), og når du køber produkter eller tjenester fra os, indgår du en bindende aftale med Pickatale AS.

Pickatale er en abonnementstjeneste, der giver brugerne adgang til en læse- og lydboksapp til børn. 

Når du har indgået en aftale med Pickatale AS, får du adgang til Pickatale via dit abonnement. Abonnementer varierer i pris og indhold. For mere information om dit abonnement, gå til “Min side”. Hvis du har købt dit abonnement gennem Google Play eller i App Store, finder du oplysninger om dit abonnement der.  

Din aftale med os ​inkluderer nærværende brugsbetingelser (“Vilkårene”, ”Vilkår”) såvel som vores privatlivspolitik. Hvis du ikke accepterer Vilkårene, kan du ikke bruge tjenesten.

For at bruge Pickatale skal du:

(a) være over 18 eller have samtykke fra forældre eller værge til at bruge Pickatale; og

(b) have handleevne til at indgå en bindende aftale med os ​og ikke blive afholdt fra dette i henhold til gældende love.

Alle oplysninger, du registrerer hos Pickatale, skal være nøjagtige, præcise og fyldestgørende. Vi beder dig holde dine oplysninger ajour, hvis der opstår ændringer.

2. Ændringer af vilkår

Lejlighedsvis kan vi foretage ændringer i Pickatale og Vilkårene. Vi vil varsle dig om sådanne ændringer. Slikt varsel vil bli gitt på den registrerte mailadresse. Hvis du fortsætter med at bruge Pickatale, efter ændringerne er trådt i kraft, accepterer du ændringerne.

3. Registrering og sikkerhed

Som en del af registreringsprocessen bliver du bedt om at oprette en konto og blive kunde hos Pickatale (“Kunde”). For at registrere dig bliver du bedt om at angive visse registreringsoplysninger (inklusive navn, e-mailadresse og evt. andre unikt identificerende oplysninger (“Registreringsinformation”), som skal være korrekt og opdateret til enhver tid. Registreringsinformation og visse andre oplysninger om dig er underlagt vores privatlivspolitik, som detaljeret uddyber, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvem vi deler dem med. https://pickatale.dk/personvern/

Vi indsamler eller registrerer ikke personlige oplysninger om børn under 13 år. For børn under 13 år skal en forælder eller værge registrere brugerkontoen i deres eget navn og oprette et kaldenavn og vælge en avatar til barnet.

Et abonnement kan have op til 4 brugere. 

Medmindre det drejer sig om at give forældresamtykke eller oprette en børnekonto (defineret nedenfor), har du ikke tilladelse til at 

–    dele dine loginoplysninger med en anden person, 

–    udgive dig for at være en anden person for at blive Kunde eller bruger af tjenesten

–    tillade tredjepart at bruge dine loginoplysninger.

Du accepterer, at du ene og alene er ansvarlig for at sikre fortrolighed og for sikkerheden for din medlemskonto og dine registreringsoplysninger og for alle aktiviteter, der finder sted på din medlemskonto. Informér os venligst på hei@pickatale.no, hvis du har mistanke om, at nogen har forsøgt at logge ind på din konto, eller du bemærker usædvanlig aktivitet, herunder tab, tyveri eller videregivelse af din adgangskode eller kreditkortoplysninger til andre.

Du er ansvarlig for al brug og aktivitet via dit Pickatale-abonnement. Vi forbeholder os retten til at deaktivere eller lukke en kundekonto og nægte fremtidig brug af Pickatale, hvis 

–    vi erfarer eller mistænker, at du har givet os falske, krænkende, vildledende oplysninger eller oplysninger, der ikke er tilladt i henhold til nærværende Vilkår, 

–    du eller nogen anden bruger din kundekonto til at deltage i nogen aktivitet, der krænker nærværende vilkår eller på anden vis er forkert eller ulovlig.

Proceduren for registrering varierer afhængigt af brugerens alder:

Brugere over myndighedsalderen: Hvis du er 18 år i Danmark, kan du selv registrere dig og blive kunde ved at indtaste Registreringsinformation og følge instruktionerne i registreringsprocessen.

Brugere mellem 15 år og myndighedsalder: Hvis du er over 15 år i Danmark, men under myndighedsalderen i dit land, kan du registrere dig og blive en kunde på egen hånd, så længe du har dine forældres samtykke, før du tilmelder dig. Hvis du fortsætter med at bruge Pickatale, bekræfter og garanterer du, at du har opnået sådan en tilladelse.

Brugere under 15 år: Hvis du er under 15 år, skal dine forældre eller værge oprette en konto til dig.

4. Brugsret

Pickatale og alt indhold, der tilbydes via tjenesten (billeder, tegninger, tekst, software, teknologi osv.) tilhører Pickatale AS eller vores licensgivere. Gennem et abonnement på Pickatale giver vi dig en begrænset ret til ikke-kommerciel brug af Pickatales indhold. Brugsretten er gyldig, så længe du har en aftale med os. Du må ikke helt eller delvist dele eller overføre Pickatale eller indholdet til nogen anden part.

Alle Pickatales funktioner, varemærker, logoer, domænenavne og andre funktioner i Pickatale-mærket tilhører Pickatale AS. Pickatale AS og / eller dets licensgivere forbeholder sig alle rettigheder i Pickatale, som ikke specifikt er licenseret under nærværende Vilkår. Medmindre du og Pickatale indgår anden skriftlig aftale, er indholdet, der stilles til rådighed gennem Pickatale, kun til personlig brug og ikke til kommerciel brug. Medmindre det er tilladt i nærværende Vilkår, må du ikke kopiere, ændre, gengive, offentliggøre, distribuere, vise eller overføre hele eller dele af Pickatale eller indholdet til kommercielle, ikke-kommercielle eller offentlige formål.

Du skal følge og overholde vores til enhver tid gældende brugervilkår og afstå fra enhver brug af Pickatale (herunder men ikke begrænset til indhold), som er i strid med Vilkårene. Du har ret til at bruge den software, der følger med Pickatale under nærværende Vilkår.

5. Tredjepartsapplikationer

Pickatale kan vælge at tillade, at en tredjeparts applikation, websted eller serviceplatform stiller produkter og tjenester til rådighed for dig (“Tredjepartsapplikationer”). Brug af disse tredjepartsapplikationer er underlagt de respektive tjenesters brugsbetingelser. Du forstår og accepterer, at Pickatale AS ikke er ansvarlig for funktioner eller indhold i tredjepartsapplikationer og ikke påtager sig ansvaret for nogen form for indhold i tredjepartsindhold, der vises på Pickatale. Du forstår, at oplysninger og udtalelser i tredjepartsindhold hverken er godkendt af eller afspejler Pickatales overbevisninger eller meninger.

 Hvor Pickatale indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer, der leveres af tredjeparter, er disse links kun til din information. Sådanne links skal ikke fortolkes som godkendelse af os af de linkede hjemmesider eller de oplysninger du kan få fra dem. Vi tar intet ansvar for innholdet på slike hjemmesider eller ressourcer. 

6. Samtykke

Hvis du accepterer betingelserne, giver du os tilladelse til at bruge processor, båndbredde og lagerplads på din enhed for at lette tjenestens drift. Pickatale kræver for nogle funktionaliteter adgang til internettet. Netværksforbindelsen kan have indflydelse på kvalitet, hastighed og brugervenlighed. Pickatale påtager sig intet ansvar eller hæftelse herfor, herunder betaling for sådan internetadgang.

7. Regler for brug

For at sikre at alle kan nyde brugen af Pickatale og Pickatales tjenester, har vi fastlagt nogle regler for brug.

Vi respekterer immaterielle rettigheder, f.eks. ophavsret og varemærkerettigheder. Du skal gøre det samme. Dette betyder, at det er forbudt at:

 1. kopiere, gengive, registrere eller afsløre nogen del af Pickatale eller indhold, der er leveret til dig via Pickatale, eller anden brug af Pickatale, som ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til nærværende vilkår.
 2. bruge Pickatale til at importere eller kopiere lokale filer, som du ikke har ret til at importere eller kopiere på en sådan måde;
 3. rekonstruere, dekompilere, adskille, ændre eller skabe nyt materiale baseret på Pickatale eller nogen del deraf;
 4. omgå teknologi, som vi, vores licensgivere eller tredjepart bruger til at beskytte indhold, der er tilgængeligt via Pickatale;
 5. omgå enhver begrænsning af Pickatales tilgængelighed i et bestemt land eller jurisdiktion;
 6. fjerne eller ændre copyright-meddelelser eller andre meddelelser om ophavsret i Pickatale;
 7. give din adgangskode til en anden person, eller bruge en anden Kundes brugernavn og adgangskode.

Respektér venligst Pickatale og andre brugere af Pickatale. Det er forbudt at deltage i aktiviteter på Pickatale, som:

 1. er stødende, ærekrænkende, pornografiske eller uanstændige
 2. er ulovlige eller har til formål at fremme eller begå ulovlige handlinger af enhver art, herunder men ikke begrænset til krænkelse af intellektuel ejendomsret, privatliv eller andre af Pickatales eller tredjeparts ejendomsrettigheder
 3. indeholder personlige oplysninger fra tredjepart eller har til formål at indhente sådanne personlige oplysninger
 4. chikanerer eller mobber andre medlemmer
 5. udgiver sig for en anden bruger, person eller enhed eller på anden måde viser uærlig, falsk eller vildledende opførsel
 6. reklamerer for kommercielle produkter eller tjenester; eller
 7. overtræder nærværende Vilkår.

Hvis Pickatale AS mener, at du har overtrådt nogle af disse brugsbetingelser eller andre Vilkår, kan Pickatale AS lukke din konto.

8. Tekniske begrænsninger og ændringer

Vi forsøger altid at holde Pickatale kørende. Dog kan tekniske vanskeligheder eller vedligehold forekomme fra tid til anden, hvilket kan medføre midlertidige forstyrrelser. Vi forbeholder os retten til midlertidigt eller permanent at ændre eller lukke funktioner i Pickatale. Dette kan ske med eller uden varsel, og vi er ikke ansvarlige for nogen afbrydelse, ændring eller opsigelse af Pickatale eller dele heraf i forbindelse hermed, ud over betalt resterende abonnementsbeløb. Vi er ikke forpligtet til at vedligeholde, supportere, opgradere eller opdatere Pickatale eller Pickatales indhold.

9. Fortrydelsesret, betaling, opsigelse

Hvis du bor i et land, der er medlem af EØS og har købt et abonnement, har du ret til at fortryde og modtage fuld refusion inden for fjorten (14) dage efter købet (“Fortrydelsesret”). Dette gælder ikke har købt et abonnement og downloaded software. Vær derfor opmærksom på, at fortrydelsesretten bortfalder, når du downloader Pickatale. 

Abonnementet er løbende og kan opsiges. Opsigelse træder i kraft fra udgangen af den betalte abonnementsperiode. 

Hvis du har købt abonnement på Pickatale, kan du opsige abonnementet ved at sende en e-mail til hei@pickatale.no

Vi er ikke ansvarlige for abonnementer, der er købt via Google Play eller AppStore. Hvis du har købt dit abonnement via Google Play eller AppStore, gælder deres betingelser. 

Vi forbeholder os retten til at ændre prisen på abonnementer. I tilfælde af prisændringer varsler vi dig på den registrerte mailadresse. Prisændringer på abonnementer træder i kraft i begyndelsen af den næste abonnementsperiode, dog ikke med kortere varsel end 30 dage. Hvis dit abonnement eksempelvis løber i perioder på en måned ad gangen, og vi varsler dig om en prisændring den 1. april, så gælder den nye pris fra 1. maj.

Hvis du fortsætter med at bruge Pickatale efter at prisændringen er trådt i kraft, accepterer du den nye pris.

Nogle betalingsmidler kan være pålagt gebyrer fra betalingsformidleren uden for Pickatales kontrol, og vi hæfter ikke herfor. Vores betalingsbehandlingspartnere kan have egne vilkår og betingelser, som du bør læse og sikre din accept af, inden du foretager en betaling. 

10. Betingelser for opsigelse

I tilfælde af mistanke om eller dokumenteret uautoriseret brug af dit Pickatale-abonnement, eller hvis du ikke overholder nærværende Vilkår, kan vi opsige din aftale med os eller suspendere din adgang til Pickatale med rimeligt varsel. Din abbonementsperiode vises på ”min side”. 

Hvis du vil vide, hvordan du opsiger Pickatale, se afsnit 9 ovenfor.

I lovligt omfang ifølge dansk lov er vi uden ansvar for vores opsigelse af aftalen, eller hvis vi suspenderer din adgang til Pickatale, som følge af de i Vilkårene nævnte handlinger. Det betyder blandt andet, at vi ikke refunderer indbetalinger.

11. Ingen garantier

Selvom vi gør vores bedste for at levere tjenesten, leveres Pickatale “som den er” uden eksplicitte eller indirekte garantier af nogen art, medmindre andet er fastsat i dansk lov. Du er selv ansvarlig for din brug af tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for Tredjepartsapplikationer og / eller deres indhold. 

Pickatale er ikke ansvarlig for transaktioner mellem dig og tredjepart, f.eks. AppStore eller Google Play. 

12. Begrænset ansvar

I tilfælde af mangler eller forsinkelser i Pickatale eller andre overtrædelser fra vores side har du ret til at afinstallere Pickatale-softwaren og stoppe med at bruge Pickatale, tredjepartsapplikationer eller tredjepartsapplikationers indhold. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle indirekte tab. Dette gælder kun i det omfang, det er tilladt efter dansk lov.

13. Hele aftalen

Nærværende Vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os og erstatter alle forudgående aftaler. Lejlighedsvis kan vi tilbyde dig mulighed for at deltage i konkurrencer og undersøgelser (“Særlige tilbud”) gennem tjenesten. Særlige tilbud kan være underlagt særlige vilkår og betingelser. 

14. Valg af lov og jurisdiktion

Aftalen er underlagt dansk lov og kan behandles ved forbrugerrådets værneting.

En klage over Pickatale, herunder f.eks. køb af abonnement, som ikke kan løses i mindelighed ved direkte henvendelse til Pickatale, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller via https://naevneneshus.dk/.

Det er også muligt at klage via EU-Kommissionens online klageportal, hvor klage kan indgives her www.ec.europa.eu/odr. Denne klagemulighed er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Hvis du indgiver klage igennem denne portal, beder vi dig angive vores e-mailadresse hei@pickatale.com.

15. Kontaktopplysninger

Pickatale AS,
Verkstedveien 1
N-0277, Oslo
Norway

Telefon: +47 480 47 980
E-mail: hei@pickatale.com
CVR-nr.: 999 638 058

Vi håber, du kan lide Pickatale.

Copyright © 2019 Pickatale AS. Alle rettigheder forbeholdes.

Disse vilkår er senest opdateret den 8. juni 2020.